Rob PietjouwInto Privacy

  Into Privacy adviseert en ondersteunt organisaties op het gebeid van bescherming van persoonsgegevens en bij de implementatie van Privacywetgeving binnen hun dagelijkse activiteiten.

  Met de komst van aangescherpte Nederlandse en de nieuwe Europese wetgeving moeten organisaties aan strengere privacyregels voldoen.

  •  Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan en zijn organisaties verplicht het verlies of inbreuk op de door hen bewerkte persoonsgegevens te melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, en in sommige gevallen bij hun klanten. .

  •  In april 2016 is de Europese privacy verordening aangenomen, wat betekent dat deze in mei 2018 toepasbaar zal zijn voor alle bedrijven en organisaties in Europa. Hiermee zullen nog additionele regels voor organisaties worden geïntroduceerd.

  Organisaties die zich niet aan de regels houden kunnen een boete riskeren. In Nederland kan die boete oplopen tot € 820.000 of 10% van de nationale jaaromzet en op basis van de Europese regels in 2018 tot € 20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Bovendien is de reputatieschade bij inbreuk op gevoelige informatie of bij een aanwijzing door de toezichthouder aanzienlijk.

  Organisaties zijn naast de meldingsplicht bij een datalek ook verplicht een transparante en solide privacy administratie te voeren, waarin verplichtingen als doelbinding, toestemming en rechten van de betrokkenen zijn vastgelegd. Tevens dient aantoonbaar gemaakt te kunnen worden dat passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen zijn genomen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  Into Privacy zorgt met het creëren van bewustwording en een praktijkgerichte aanpak dat uw organisatie snel compliant is aan de wetgeving en voorbereid is op eventuele calamiteiten. Doordat wij tevens op kunnen treden als interne toezichthouder en adviseur blijft uw organisatie permanent hieraan voldoen en neemt de externe toezichthouder enige afstand.

  Voor meer informatie en een vrijblijvende Privacy Quickscan kunt u gerust contact opnemen

  info@intoprivacy.nl
  https://twitter.com/IntoPrivac
  https://www.linkedin.com/in/robpietjouw

  Home


  rob@intoprivacy.nl
  +31 (0)6 551 51 007

  Start typing and press Enter to search